infolinia: 22 849 49 62

HISTORIA 


"Pasja - Tradycja - Nowoczesność"

"Przeznaczenie to przypadkowa ścieżka, której my nadajemy kierunek"

Laboratoires Thea stanowi ukoronowanie rodzinnej i przemysłowej sagi zapoczątkowanej w XIX w. - sagi rodziny CHIBRET. Historia związków z okulistyką zaczęła się od Paula CHIBRET (1844-1911) wielkiego protoplasty rodu, założyciela Francuskiego Towarzystwa Okulistycznego (SFO w 1883r.). Swoje powołanie zawdzięczał obustronnemu zapaleniu siatkówki, na które zachorował w 1870 r. Przyrzekł sobie wówczas, że jeśli odzyska w pełni wzrok, poświęci życie okulistyce.

Apteka Chibret

Historia Rodziny CHIBRET to historia sukcesu firmy, która dzięki zamiłowaniu do badań i pasji swoich właścicieli, stała się jednym z głównych graczy w okulistyce na europejskim rynku. Każde kolejne pokolenie odciskało swój znak we francuskiej i europejskiej okulistyce. 

Jako pierwsze zostało utworzone w 1902 roku w Clermont-Ferrand laboratorium CHIBRET. U podstaw jego działalności leżała pasja opracowywania i wytwarzania preparatów okulistycznych. Jednak prawdziwy rozwój działalności firmy nastąpił po II wojnie światowej wraz z rozwojem przemysłu farmaceutycznego.

W 1974 roku powstało laboratorium badań i rozwoju Transphyto. Przez wiele lat rozpowszechnianie najnowszych produktów firmy Thea było powierzane firmom takim, jak: Alcon, Allergan, Merc, CIBA Vision. Nowoczesne produkty wywodzące się z laboratoriów firmy Thea są dziś obecne na wszystkich kontynentach. W 1994 podjęto decyzję, aby rozpocząć dystrybucję produktów pod własną marką. Połączono działalność Transphyto i Laboratoires Thea, dzięki czemu powstała jedna z najbardziej liczących się firm farmaceutycznych - Laboratoires Thea, która skupiona jest wyłącznie na problematyce chorób oczu. Główna siedziba firmy wciąż mieści się w Clermont-Ferrand we Francji. Na przestrzeni 20 lat to małe przedsiębiorstwo stało się wiodącą grupą okulistyczną. Aktualnie Thea zajmuje trzecią pozycję wśród firm tej branży w Europie.

Rozwój firmy opiera się na kluczowej roli innowacji, niemal w każdym z obszarów leczenia np.: zespołu suchego oka, alergii, jaskry, infekcji oczu i powiek, zgodnie z najnowszymi doniesieniami naukowymi, przy zastosowaniu nowoczesnych technologii.

Firma nie osiągnęłaby tego sukcesu, żeby nie ludzie. Od zawsze firma zrzeszała w pracy ludzi z pasją, w tym interdyscyplinarny zespół naukowców: farmakologów, toksykologów, okulistów, farmaceutów, chemików oraz innych specjalistów, którego zadaniem było i jest śledzenie postępu w dziedzinie patofizjologii, biotechnologii, genetyki, nowoczesnych technologii oraz wykorzystanie tej wiedzy w tworzeniu produktów nowej generacji. 

Więcej informacji o historii firmy Thea znajduje się: 

  • w części poświęconej członkom rodziny CHIBRET.
  • w kalendarium przedstawiającym kroki milowe w historii firmy.

RODZINA CHIBRET 


KALENDARIUM 


 

MISJA 


„Thea pragnie być partnerem każdego lekarza i jego pacjentów dzień po dniu”

Thea pragnie towarzyszyć przede wszystkim lekarzom w ich codziennej praktyce. Jako europejski lider w zakresie okulistyki, obecny w 65 krajach na całym świecie, postawiliśmy sobie za cel odpowiadanie na wszelkie potrzeby lekarzy, niezależnie od rodzaju praktyki, jaką prowadzą i schorzenia, jakie leczą. Współpracujemy z naukowcami,
lekarzami i chirurgami. Razem z nimi i dzięki nim, koncentrujemy się na ciągłym poszukiwaniu nowych cząsteczek i terapii oraz technologii wytwarzania i pakowania swoich produktów. Dostarczamy kompleksowe rozwiązania pozwalające na wspieranie i leczenie pacjentów na każdym etapie choroby.

Efektem misji jest także wspieranie edukacji okulistów oraz ułatwienie dostępu do najnowszych doniesień i badań światowych w zakresie okulistyki.  Jednym z elementów jest organizowany corocznie Europejski Konkurs Ophthalmology Case Reports – TROPHY, poświęcony różnorodnym obszarom terapeutycznym – patrz www.thea-trophy.com, czy np. Europejski Kongres Młodych Okulistów.

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA 


Od ponad 100 lat rodzina CHIBRET organizuje i finansuje badania służące walce ze ślepotą na świecie, szczególnie w Afryce.

Thea wspiera rozmaite misje  i projekty humanitarne, m.in dostarczając swoje leki organizatorom projektów Trzecie Oko (Eye Camp Sahara) oraz Okuliści dla Afryki. Aby jeszcze skuteczniej wspierać działalność charytatywną w tym zakresie, w 2012 roku powstała Fundacja Thea. Poza wsparciem finansowym, celem fundacji jest wymiana wiedzy pomiędzy lekarzami, pracownikami służby zdrowia i osobami narażonymi na pandemie.

W Polsce także od lat wspieramy organizację charytatywne, które wspierają osoby z dysfunkcją wzroku np. Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących TĘCZA.

THEA NA ŚWIECIE 


Obecnie Laboratoires Thea oferuje swoje produkty z pomocą spółek zależnych, dystrybutorów i licencjobiorców w 70 krajach na całym świecie: głównie w Europie, Afryce, Ameryce Północnej, Południowej i Łacińskiej oraz w krajach Dalekiego Wschodu, takich jak Japonia i Korea.

W Polsce produkty Laboratoires Thea są obecne od blisko 15 lat, ciesząc się dużym zaufaniem zarówno wśród lekarzy, farmaceutów, jak i pacjentów.

Poznaj produkty Thea  

facebook
hyabak.pl