Grupa Thea

Misja

„Thea pragnie być partnerem
każdego lekarza i jego pacjentów
dzień po dniu”


Thea pragnie towarzyszyć przede wszystkim lekarzom w ich codziennej praktyce. Jako europejski lider w zakresie okulistyki, obecny w 70 krajach na całym świecie, postawiliśmy sobie za cel odpowiadanie na wszelkie potrzeby lekarzy, niezależnie od rodzaju praktyki, jaką prowadzą i schorzenia okulistycznego, jakie leczą. Współpracujemy z naukowcami, lekarzami i chirurgami. Razem z nimi i dzięki nim, koncentrujemy się na ciągłym poszukiwaniu nowych cząsteczek i terapii oraz technologii wytwarzania i pakowania swoich produktów. Dostarczamy kompleksowe rozwiązania pozwalające na wspieranie i leczenie pacjentów na każdym etapie choroby.

Efektem misji jest także wspieranie edukacji okulistów oraz ułatwienie dostępu do najnowszych doniesień i badań światowych w zakresie okulistyki. Jednym z elementów jest organizowany corocznie europejski konkurs Théa euRopean cOntest of clinical cases in PatHologies of the eYe – TROPHY, poświęcony różnorodnym obszarom terapeutycznym, czy Europejski Kongres Młodych Okulistów – European Young Ophthalmologists’ Meeting EMYO.