Grupa Thea

Misja

„Thea pragnie być partnerem każdego lekarza okulisty i farmaceuty
w ich codziennej praktyce”

Thea pragnie towarzyszyć okulistom i farmaceutom w ich codziennej praktyce i nieustannie odpowiadać na ich potrzeby.

Wyrazem tej misji jest wspieranie edukacji okulistów, ułatwienie dostępu do najnowszych doniesień i badań światowych w zakresie okulistyki i ciągłej wymiany wiedzy między specjalistami z całego świata. Sztandarowymi projektami edukacyjnymi Thea są m.in. organizowany corocznie europejski konkurs Théa euRopean cOntest of clinical cases in PatHologies of the eYe – TROPHY oraz European Young Ophthalmologists’ Meeting EMYO. Od wielu lat ukazują się także książki z serii Biblioteka Thea. Thea organizuje również projekty edukacyjne i szkolenia dla farmaceutów.

Nie ustajemy w badaniach i ciągłym poszukiwaniu nowych cząsteczek i terapii oraz technologii wytwarzania. Dostarczamy nowoczesnych i bezpiecznych produktów okulistycznych bez konserwantów z niemal wszystkich klas terapeutycznych.

Thea istnieje w Polsce od 2006 roku i obchodzi właśnie swoje 15-lecie. Ostatni pandemiczny rok okazał się dla nas wszystkich największym sprawdzianem współpracy i wzajemnej troski. Misja Thea zyskała nowy wymiar w projekcie „Wspieramy okulistów i farmaceutów”. Udzieliliśmy szerokiej pomocy obydwu grupom poprzez dostarczanie środków ochrony osobistej. Uruchomiliśmy również projekt wsparcia psychologicznego. Patrząc z nadzieją i optymizmem w przyszłość, bardzo dziękujemy za 15 lat z Thea.