Działalność społeczna

Stowarzyszenie Tęcza

 

Thea Polska jest partnerem i przyjacielem Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza”. Jest to organizacja powołana w maju 1990 roku przez rodziców dzieci z dysfunkcjami wzroku. Od 2005 roku ma status organizacji pożytku publicznego.

 

Thea włącza się w pomoc podopiecznym Stowarzyszenia na różne sposoby:

 

W 2011 roku przeprowadziliśmy pośród  lekarzy okulistów akcję informacyjną o Stowarzyszeniu . W imieniu każdego okulisty, który obejrzał tęczową prezentację, Thea przekazała na konto Tęczy 10 zł.

W akcji wzięło udział 1286 lekarzy. W efekcie przekazaliśmy na konto organizacji kwotę 12.860 zł.

 

W 2015 roku z okazji 25-lecia działalności Tęczy – wsparliśmy fundację darowizną pieniężną oraz braliśmy udział w uroczystej gali z udziałem władz miasta, przygotowanej przez Stowarzyszenie z okazji jubileuszu. Uczestniczyliśmy również w festynie organizowanym przez rodziców podopiecznych fundacji.

 

 

W 2016 roku przekazaliśmy kolejną darowiznę na rzecz dzieci. Podczas dużej konferencji okulistycznej w Karpaczu, lekarze okuliści mogli wygrać piękne prace niewidomych i niedowidzących podopiecznych Tęczy, wykonane w pracowni ceramicznej działającej przy Stowarzyszeniu.

 

W 2018 roku ponowiliśmy akcję informacyjną wśród okulistów.

Tym razem wspomogliśmy Tęczę kwotą 13.400 zł. Lekarze otrzymali dyplomy z podziękowaniami.

 

 

Dowiedz się więcej i pomóż:

 www.tecza.org